Analiza termogramów


Oprócz prostej wizualizacji rozkładu temperatury obiektów lub obrazu w podczerwieni nałożonego na obraz w paśmie widzialnym wykonuje się szereg dodatkowych analiz termogramów. Poniżej oprócz temperatury najwyższej i najniższej pokazane są temperatury w punktach charakterystycznych dla konstrukcji okna.


Wyliczenie temperatury najwyższej, temperatury średniej i najniższej w obrębie dowolnego, wyrysowanego obszaru, w tym przykładzie naniesionego bezpośrednio na obraz w paśmie widzialnym.


Wykresy rozkładania się temperatury wzdłuż odcinka prostej. Odcinki mogą być rysowane pod dowolnym kątem i mieć dowolną długość. Wydrukowane są od razu wartości skrajne i średnie temperatur.


Przy pomocy histogramu można np. oszacować straty z konkretnej powierzchni ściany. Wszystkie dane tabelaryczne mogą zostać przenoszone do arkusza kalkulacyjnego dla dalszej obróbki.


Celem podkreślenia znaczenia badanych obszarów stosuje się kilka metod barwienia obrazów czy to oznaczając obszary izotermiczne w zadanym zakresie czy też wprowadzając wartości progowe. W poniższych przykładach fragment ściany o obniżonej temperaturze, podatny na skraplanie się pary wodnej.


tel. 664 477 233 (komórka)
Copyright © 2009-2021 by Delger Lab All Rights Reserved