Mostki termiczne, infiltracja zimnego powietrza, izolacja cieplna, wilgoć, wentylacja

Mostki termiczne


Mostki termiczne są to fragmenty ścian, stropów i dachów którymi ciepło ucieka szybciej niż poprzez otaczającą je strukturę skorupy budynku. Powstają w wyniku wad projektowych lub wadliwego wykonania ocieplenia budynku. Zmniejszają całkowitą izolację cieplną oraz powodują negatywne skutki w postaci powstawania chłodnych miejsc wewnątrz, sprzyjających kondensacji wilgoci i w konsekwencji tworzenia zagrzybień.

Po najechaniu myszą na obrazek po lewej pojawi sie nałożony obraz z kamery termowizyjnej.

Termowizja jest najszybszą metodą wykrywania stref wzmożonej ucieczki ciepła bez angażowania specjalistów budowlanych, żmudnych obliczeń czy analizy szczegółów konstrukcyjnych budynku.

Przenikanie powietrza


Problem z nagrzaniem pomieszczeń w wietrzne dni świadczy o słabej szczelności budynku. Pojawia się wówczas zjawisko przenikania powietrza z zewnątrz budynku do jego wnętrza pod wpływem różnicy ciśnień wywołanej wiatrem. Na zdjęciu obok widzimy gniazdo elektryczne z którego wydmuchiwane jest zimne powietrze. Tego typu efekty występują najczęściej na poddaszach użytkowych gdy ściana z karton-gipsu jest jedyną, szczelną ochroną przed wnikaniem powietrza a zamocowana puszka elektryczna powoduje przerwanie ciągłości tej przegrody. Podobny problem można spotkać w budynkach gdzie instalacja elektryczna prowadzona jest w rurkach a jeden z jej elementów umieszczony jest na zewnątrz budynku.

Słaba izolacja cieplna


Przykład mieszkania nad którym jedyną izolacją termiczną jest przestrzeń nieużytkowego poddasza.
Słabe właściwości izolacyjne stropu w połączeniu z dużą jego powierzchnią oraz faktem, że ciepłe powietrze unosi się do góry i tam oddaje najwięcej energii powodują olbrzymie koszty ogrzewania przy jednoczesnych trudnościach z uzyskaniem komfortowej temperatury pomieszczeń.

Błędy w pokryciu izolacją cieplną


W czasie budowy, inwestor zwykle nie ma czasu ciągle kontrolować ekipę budowlaną a gdy dom jest już elegancko wykończony nikt nie będzie rozbierał ścian żeby sprawdzić czy na pewno warstwa izolacji cieplnej jest taka jak być powinna i czy została położona z należytą starannością. Ale czasy, gdy tego typu fuszerki przechodziły bez konsekwencji odeszły w przeszłość. Rzut oka na zdjęcie termowizyjne wystarczy żeby ocenić jakość prac.
Po prawej: wykończone ściany poddasza, po najechaniu myszą pojawi sie nałożony obraz z kamery termowizyjnej.

Błędy budowlane


Niestaranność wykonania prac budowlanych i brak odpowiednio szybkiej reakcji na nie może mieć daleko idące skutki w czasie eksploatacji budynku. Choćby na koszty jego ogrzewania.
Na zdjęciu sufit parteru domu drewnianego w technologii szkieletowej. Niedostateczne uszczelnienie konstrukcji spowodowało wdmuchiwanie zimnego powietrza z zewnątrz do warstwy stropu pomiędzy kondygnacjami.

Wilgoć w ścianach


Woda, gdy dostanie się do materiału z którego zbudowana jest ściana pogarsza jej właściwości izolacyjne tworząc w ten sposób mostek termiczny. Dodatkowo, zamarzając niszczy strukturę muru. Obok przykład gdy zamarznięta rynna kieruję wodę z topniejącego śniegu na ścianę budynku powodując przemoknięcie izolacji cieplnej i muru.

źle funkcjonująca wentylacja


Często spotykanym przypadkiem jest błędnie działająca wentylacja, nie tylko nie spełnia ona wówczas swojego zadania, jakim jest odprowadzenie zużytego powietrza na zewnątrz ale wręcz przeciwnie, wdmuchuje zimne w miejsca gdzie najmniej tego oczekujemy. Dodatkowym, niepożądanym efektem jest silne oziębienie całego kanału wentylacyjnego powodujące schładzanie pomieszczenia do którego przylega.

tel. 664 477 233 (komórka)
Copyright © 2009-2021 by Delger Lab All Rights Reserved