Lokalizacja instalacji wodnych i grzewczych


Przy pomocy termowizji można lokalizować rury hydrauliczne bez uciekania się do metod inwazyjnych. Obraz z kamery pozwala bardzo precyzyjnie wyznaczyć przebieg instalacji.

Sprawdzić staranność z jaką położono ogrzewanie podłogowe. Lub ścienne.

Ustrzec się problemów mogących nas spotkać przy okazji wiercenia otworów w ścianie. Lub przekonać ile szczęścia ma fachowiec montujący poręcze do podłogi.

Próba szczelności instalacji wodnej i CO

Przed oddaniem do użytku instalacji zwykle poddaje się ją kontroli na szczelność, najczęściej wykonują ją te same osoby które tę instalację budowały. Niestaty często testy wykonywane są niestarannie lub tak żeby ukryć niejednoznaczne wyniki pomiarów. Prawidłowo przeprowadzona próba szczelności trwa kilka godzin i dla uzyskania objektywnych wyników powinna być wykonywana przez firmy niezależne od wykonawcy. Daje to pewność, że instalacja nie posiada ukrytych wad. Na zlecenie klienta wykonujemy próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi normami.

W trakcie montażu instalacji dobrze jest zadbać o wstawienie zaworów odcinających niezależnie ciepłą i zimną wodę oraz podział instalacji CO na zamykane zaworami sekcje. Koszt niewielki a w znacznym sotpniu ułatwi pracę lokalizacyjne w przypadku ewentualnych wycieków w przyszłości.

Zamarzanie wody w rurach

Przy siarczystych morozach mogą przydarzyć się kłopoty z zamarzaniem wody w rurach położonych w nieogrzewanych pomieszczeniach lub w warstwie ocieplenia. Jeli rury są metalowe to zwykle zamarzająca woda powoduje uszkodzenia, doprowadzając do wycieku. Jeśli jednak instalacja prowadzona jest w plastiku miejsce zamarznięcia można łatwo zlokalizować i udrożnić

Inspekcja instalacji kanalizacyjnych


Nieodpowiednie ułożenie rur kanalizacyjnych może doprowadzić do osadzania się nieczystości w ich wnętrzu. Zalegające osady zmniejszają przepustowość instalacji doprowadzając w konsekwencji do jej zatkania

tel. 664 477 233 (komórka)
Copyright © 2009-2021 by Delger Lab All Rights Reserved