Mokre plamy, stęchlizna, zagrzybienie, przemarzania, chłód


- mokre plamy na suficie
- zapach stęchlizny
- zagrzybienie ścian
- przemarzanie naroży pomieszczeń
- pojawiający się szron przy drzwiach i oknach
- uczucie powiewu chłodnego powietrza

W starych domach to wystarczający powód żeby pomyśleć o remoncie. Ale co w przypadku gdy ten remont zakończył się rok, dwa lata temu lub gdy dom jest nowy, dopiero co oddany do użytku?


Izolacja termiczna poddasza


Niechlujnie wykonaną izolację termiczna poddasza można poznać po tym, że śnieg na dachu topnieje nierównomiernie. Ale gdy nie ma śniegu? Jak sprawdzić poprawność wykonanych robót skoro z jednej strony izolację zasłania dachówka a z drugiej ścianka karton-gips lub boazeria?


Przemarzanie ściany i sufitu


Widok fragmentu ściany i sufitu w mieszkaniu na poddaszu. Po najechaniu myszą pojawi się nałożony obraz z kamery termowizyjnej. To co widzimy to duży spadek temperatury wywołany źle położoną izolacją. Przy niekorzystnych warunkach w tym miejscu skrapla się wilgoć z pomieszczenia. Woda wnika w strukturę przegrody powodując pogarszanie się jej właściwości izolacyjnych, i w konsekwencji dalszy spadek temperatury. Po jakimś czasie pojawią się odbarwienia świadczące o rozrastającym się zagrzybieniu.

Przemakanie ścian


Termowizja świetnie sprawdza się do wykrywania wody wnikającej do pomieszczeń poprzez podłogi, ściany lub dachy. Szczególnie w przypadkach gdy skutki widoczne są w miejscach oddalonych od samych źródeł nieszczelności. Metoda tradycyjna polegająca na inwazyjnym poszukiwaniu źródeł przedostawania się wilgoci jest czasochłonna i wprowadza sporo zamieszania.

W połączeniu z wiedzą fachową, precyzyjnie identyfikuje miejsca którymi woda się przedostaje, znacznie ograniczając koszty jak i problemy pojawiające się ze stosowania przestarzałych, tradycyjnych metod inwazyjnych.

Zagrzybienie


Grzyb pojawia się tam gdzie jest wilgoć. Jeśli wilgoć nie jest wynikiem przedostawania się wody z zewnątrz budynku to jest skutkiem skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu. Proces ten jest zależny od trzech czynników: temperatury w pomieszczeniu, temperatury powierzchni ściany oraz najważniejszego: wilgotności względnej powietrza. Im więcej pary wodnej w powietrzu tym łatwiej osiada ona na wszelkich powierzchniach, których temperatura jest nieco niższa. Temperaturą graniczną poniżej której rozpoczyna się proces skraplania jest to tzw. temperatura punktu rosy. Ile wynosi jej wartość dla różnych parametrów można obliczyć w zakładce StrefaVIP

Ponieważ badania termowizyjne przeprowadza się jedynie w zastanych, chwilowych warunkach, wnioski dotyczące przyczyn pojawienia się grzyba mogą być co najwyżej przypuszczeniem. Dokładną i kompletną wiedzę można zdobyć wyłącznie przez obserwację zmian mikroklimatu w domu, w dłuższym czasie. Do tego służy rejestracja podstawowych parametrów temperatury i wilgotności specjalistycznymi czujnikami które w określonym przedziale czasowym zapamiętują zmierzone wartości.

Na podstawie zebranych wyników można bezbłędnie wyłapać okresy, w których temperatura na ścianie spada poniżej temperatury punktu rosy i określić, czy przyczyną tego zjawiska jest zbyt niska temperatura na ścianie - będąca wynikiem słabej izolacji ściany, okresowe obniżanie temperatury w pomieszczeniu powodujące, że mury nie są w stanie akumulować wystarczającej ilości ciepła czy też utrzymywanie się zbyt wysokiej wilgotności w pomieszczeniu.

Przeprowadzane przez nas analizy dają obiektywny, trudny do podważenia obraz przyczyn pojawienia się zagrzybienia bardzo przydatny w sytuacji konfliktu między lokatorem a administracją budynku.

Wadliwie działająca wentylacja


Bez specjalistycznych pomiarów, rzut oka wystarczy żeby stwierdzić że coś nie tak jest z systemem wymiany powietrza w domu. Kratka wentylacyjna która wdmuchuje zimne zamiast wyciągać na zewnątrz zużyte powietrze tworzy silny kontrast w rozkładzie temperatur obserwowanej ściany.

Kontrola w trakcie budowy/remontu i kontrola powykonawcza


Dużo bardziej efektywne jest przeprowadzenie kontroli termowizyjnej jeszcze w czasie wykonywania prac lub zaraz po ich zakończeniu niż czekanie na prawdziwe rezultaty wykonanej fuszerki. Szczególnie, że koszty kontroli stanowią ułamek kosztów samego remontu a tym bardziej kosztów budowy całego domu.

Po lewej: nieprawidłowe (odwrotne) podłączenie grzejnika centralnego ogrzewania

Dzięki obrazom termowizyjnym w prosty i obiektywny sposób można zaplanować a potem kontrolować jakość wykonanych prac termomodernizacyjnych, szczelność ocieplenia, dokładność montażu stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji wodnych. Mając niezbite argumenty w przypadku składania reklamacji od niedokładnie wykonanych prac.

Po prawej: efektownie wyglądający dom z drewnianych bali, zdjęcie termowizyjne ujawnia główny mankament tego typu konstrukcji a mianowicie fatalną szczelność na połączeniach belek konstrukcyjnych.


Zużycie uszczelki w miejscu przylegania skrzydła okiennego do ościeżnicy plastikowego okna po kilku latach eksploatacji. Widoczne są również dwa otwory mikrowentylacji a wyżej wyraźny mostek termiczny powstały w nadprożu.

Badania termograficzne umożliwiają przedsiębiorstwom oraz specjalistom biorącym udział w procesie budowy oferować produkt lub usługę o wysokim poziomie technologicznym a inwestorom możliwość kontroli ich pracy bez zakłócania samego procesu budowy dając do ręki obiektywny obraz struktury energetycznej budynku.

Po prawej: niedostatecznie ocieplone fundamenty.

Kuna domowa


To sympatyczne zwierzątko coraz częściej gości na naszych strychach i poddaszach, niestety nieproszone.

Symptomy jej obecności to dziwne, nocne hałasy, pozostawione resztki pożywienia, odchody, ślady łapek. Niestety kuna często robi korytarze w warstwie ocieplenia budynku, najczęściej w wełnie mineralnej na poddaszu. Efektem jej działania jest pogorszenie stanu izolacji co może doprowadzić do przemarzania fragmentów ścian i stropów. Kuna domowa jest zwierzęciem prawnie chronionym dlatego nie wolno jej zabijać, ale bez problemu można ją złapać do specjalnej klatki (tzw. żwyołapka) i wywieźć do lasu a dom zabezpieczyć przed jej ponowną wizytą.

Na termogramie efekt buszowania kuny w warstwie izolacyjnej skosów poddasza. Granatowe plamy to chłodniejsze miesca gdzie za pokryciem z karton-gipsu brakuje wełny mineralnej

Szczelność instalacji


Termowizja idealnie nadaje się do lokalizacji nieszczelności systemów kominowych, wszelkich nieprawidłowości w instalacjach ogrzewania, zaopatrzenia w wodę użytkową, klimatyzacji, wentylacji i systemach kanalizacji.


tel. 664 477 233 (komórka)
Copyright © 2009-2021 by Delger Lab All Rights Reserved