Wykrywanie wycieków

Licznik zużycia wody nabijający rachunek mimo zakręconych kranów lub spadek ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania to w przypadku, gdy na ścianach lub podłodze nie ma jeszcze śladów wody, pierwsza oznaka nadchodzących problemów z instalacją wodną. Zwykle przyczyną wycieku jest pęknięta złączka, uszkodzone połączenie na klej lub nawet zużycie słabej jakości materiałów wykorzystanych przy produkcji rur miedzianych.

Każdy doświadczony hydraulik, kilkakrotnie w swojej karierze zawodowej miał do czynienia z lokalizacją wycieku i z pewnością stwierdzi, że każdy przypadek jest inny i że doświadczenie a nie sprzęt mają decydujące znaczenie dla skutecznego wykrycia źródła wycieku. My różnego rodzaju wycieki lub zalania lokalizujemy kilkakrotnie każdego miesiąca.

Jeśli awaria nastąpiła w ścianie to prędzej czy później jej skutki będą widoczne gołym okiem po jednej lub drugiej stronie ściany

Widok zamokniętej ściany. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec coś niepokojącego. Po najechaniu myszą pojawi się nałożony obraz z kamery termowizyjnej. Granatowa plama pokazuje miejsce występowania wilgoci. W tym miejscu ściana jest zimniejsza ponieważ wyciek nastąpił z instalacji zimnej wody. A parująca woda dodatkowo jeszcze ochładza ścianę.

Szczególnie, gdy uszkodzenie jest niewielkie, efekty mogą nie być widoczne jeszcze przez wiele miesięcy, mimo to woda wydostająca się do warstw konstrukcyjnych budynku prowadzi do ich stopniowej degradacji.

Zdjęcie obok wyraźnie pokazuje uszkodzenie rury centralnego ogrzewania w ścianie oraz mikro-wyciek wody wewnątrz podłogi pokrytej parkietem. Należy zwrócić uwagę na wysoką jakość obrazu termowizyjnego mimo że obiektem jest materiał o dużej izolacyjności termicznej czyli drewno. Tradycyjna metoda wymagałaby zerwania części parkietu dla określenia miejsca i wielkości wycieku.

Uszkodzenia instalacji ciepłej wody lub instalacji grzewczej w podłodze też nie stanowią większego problemu przy lokalizacji wycieków z użyciem kamery termowizyjnej. Choć tu znaczenie ma sposób kładzenia tych instalacji. Jeśli przebiega ona w górnych warstwach podłogi dla kamery nie ma znaczenia czy na jej powierzchni położono kafelki (z lewej) czy wykładzinę dywanową (z prawej)

W przypadku gdy instalacja kładziona jest bezpośrednio na stropie, miejsce wycieku można zaobserwować na niższej kondygnacji. W przykładzie na zdjęciu obok, praktycznie cały sufit piwnicy jest mokry a woda kapie z różnych, przypadkowych miejsc. Wysoka czułość kamery termowizyjnej, rejestrującej różnice temperatur rzędu 0,1°C pozwala zaobserwować minimalne różnice w rozkładzie temperatur precyzyjnie naprowadzające na źródło wycieku

Skuteczność metod lokalizacji wycieków


Jedynie odkrywka daje stu procentową pewność wykrycia źródła wycieku z instalacji a wykorzystanie kamery termowizyjnej ogranicza do niezbędnego minimum konieczność rozkuwania ściany lub posadzki. Jednak z naszej kilkuletniej praktyki w tej dziedzinie wiemy, że jedynie w ok. 20% przypadków sam przegląd termowizyjny wystarczy do precyzyjnego określenia punktu w którym należy rozpocząć poszukiwania.

W pozostałych przypadkach kamera termowizyjna to tylko jedno z wielu narzędzi które wykorzystujemy w naszej pracy. Różnorodność konstrukcyjna pomieszczeń, rodzaje i stopień skomplikowania instalacji czy wielkość wycieku wymusza za każdym razem indywidualne podejście do tematu i wykorzystanie różnych technik lokalizacyjnych, co w połączeniu z dużym doświadczeniem specjalisty zwiększa skuteczność precyzyjnego zlokalizowania usterki - nawet powyżej 90%.

Po prawej wymieniony, pęknięty, plastikowy trójnik. Instalacja kładziona pod warstwą styropianu na który przyszła folia izolacyjna, potem wylewka i kafelki. Jak widać na zdjęciu, dzięki bardzo precyzyjnej lokalizacji zniszczony został jedynie jeden kafel.


Lokalizacja wycieku to proces wymagający doświadczenia


Wyszukiwanie miejsca wycieku polegające na zrobieniu szybkiego przeglądu kamerą termowizyjną, niestety sprawdza się jedynie w części przypadków. W sytuacjach trudniejszych, np. gdy problemy ze szczelnością instalacji można rozpoznać jedynie po spadającym ciśnieniu na piecu w dłuższym okresie czasu w grę zaczyna wchodzić doświadczenie i sposób podejścia do tematu. Przykład zdjęcia termowizyjnego fragmentu podłogi w której prawdopodobnie gdzieś wypływa woda.

Ponieważ pierwsza wizyta nie dała dużej pewności co do miejsca wycieku szczególnie, że podobnych miejsc w całym budynku było więcej, przedsięwzięto kroki niejako wymuszające ujawnienie się wycieku. Efekt wyłonił się po kilku dniach. Termogram tego samego miejsca wykonany z nieco innej perspektywy nie daje cienia wątpliwości.

Mimo szczelnie sklejonej otuliny wokół rur, wyciek udało się precyzyjnie zlokalizować, ograniczając się do zniszczenia jednej kafelki. Oczywiście ważnym czynnikiem pomagającym w jednoznacznym zlokalizowaniu źródła jest znajomość przebiegu instalacji wodnej, szczególnie rozmieszczenia elementów łączeniowych gdyż to w takich miejscach najczęściej pojawiają się awarie (choć nie zawsze).

Wycieki z instalacji zimnej wody

Ze względu na swój charakter, wycieki wody zimnej w posadzce często bywają bardzo trudne lub nawet niemożliwe do precyzyjnej lokalizacji metodą podczerwieni. Powodem jest fakt, że woda zimna ma temperaturę bardzo zbliżoną do temperatury podłogi i często źródła wycieku pojawiają się głęboko, pod warstwą ogrzewania podłogowego, styropianu i folii izolacyjnej. Jednak zaletą przeglądu termowizyjnego całej instalacji jest eliminacja wszystkich obszarów gdzie wyciek na pewno nie występuje.


Gdy szybka metoda przeglądu instalacji wodnej kamerą termowizyjną nie przynosi oczekiwanych rezultatów do lokalizacji wykorzystujemy dodatkowy sprzęt wymuszający rozgrzanie instalacji, podniesienie ciśnienia w przewodach do wartości granicznej oraz stosujemy technikę polegającą na wtłoczeniu w rury sprężonego powietrza, wywołującego w miejscu uszkodzenia charakterystyczny świst. Następnie miejsce to lokalizuje się przy użyciu przyrządów pracujących zarówno w paśmie słyszalnym jak i tych z poza zakresu słyszalności czyli ultradźwięków. W przypadkach najtrudniejszych lub gdy wyciek następuje do gruntu stosujemy techniki z wykorzystaniem gazu znacznikowego


Dodatkowo przy lokalizacji wycieków wspomagamy się wyspecjalizowanymi przyrządami a mianowicie miernikami wilgotności powierzchniowej i wgłębnej, kamerą inspekcyjną (endoskopem). Wykonujemy również próby szczelności instalacji wodnej i CO oraz zajmujemy się ewentualnym osuszeniem pomieszczeń oraz wynajmujemy sprzęt do osuszania


Kilka przykładowych filmów z efektów naszej pracy można znaleźć na youtube.com

tel. 664 477 233 (komórka)
Copyright © 2009-2021 by Delger Lab All Rights Reserved