Izolacja cieplna urządzeń i obiektów przemysłowych


Uszkodzenie izolacji rur. Można zauważyć, że miejscami temperatura na osłonie jest bardzo wysoka. Dostrzec można również nierównomierne rozłożenie materiału izolacyjnego.

Błędy izolacji. Zewnętrzna izolacja zbiornika nie jest skuteczna, pojawia się warstwa lodu na ścianach (niebieski kolor). Wewnątrz zbiornika znajduje się amoniak w temperaturze -30°C.

Analiza termograficzna elementów obiektów i urządzeń przemysłowych wykorzystywana jest do określenia zakresu koniecznej konserwacji izolacji cieplnej. Materiały izolacyjne umieszczane są w konstrukcji ścian (np. zbiorniki) ich zadaniem jest utrzymywanie wewnątrz konstrukcji stałej temperatury ograniczając straty energii potrzebnej do ogrzania lub schłodzenia zawartości. Dzięki termografii możliwe jest precyzyjne zdefiniowanie zjawisk zachodzących wewnątrz ścian, ubytków izolacji jak i strat energii.


Przesył ciepła

Powstawanie osadów wewnątrz rur powoduje ograniczanie normalnego przepływu płynów. Jedynie termografia umożliwia oszacowanie ilości osadów bez wyłączania urządzeń z użytku. Dzięki temu można zaplanować konserwację. Osady są identyfikowane jako zimniejsze miejsca na spodzie.

tel. 664 477 233 (komórka)
Copyright © 2009-2021 by Delger Lab All Rights Reserved