Dla klientów firmy

Dzięki stosowanej przez nas innowacyjnej metodzie wykonywania badań termowizyjnych w połączeniu z autorskim oprogramowaniem jesteśmy w stanie, ze standardowego przeglądu termowizyjnego uzyskać znacznie więcej przydatnych informacji.

Udostępnione bezpłatnie naszym klientom oprogramowanie potrafi na podstawie zdjęć termowizyjnych:

- zasymulować zmianę temperatury ściany lub mostka termicznego w pomieszczeniu gdy zmieni się temperatura na zewnątrz
- wyliczyć punkt rosy oraz określić poziom ryzyka pojawienia się wilgoci na fragmentach ściany a co za tym idzie ryzyko wystąpienia zagrzybienia
- zasymulować zachowanie się mostka termicznego pod kątem ryzyka wystąpienia zawilgoceń przy zmiennych warunkach temperaturowych i/lub wilgotnościowych w pomieszczeniu
- oszacować współczynnik przenikania ciepła U oraz współczynnik temperaturowy fRsi dla mostka i samej ściany
- zasymulować zmiany temperatury ścian wewnątrz pomieszczenia w przypadku zmiany właściwości izolacyjnych (wsp. U) przegrody (czyli np. przy dołożeniu następnej lub grubszej warstwy ocieplenia)
- dowiedzieć się jakie powinny panować temperatury na ścianie dla określonych warunków pogodowych przy np. poprawnie ocieplonym budynku

Aplikacja jest prosta w obsłudze, zaprojektowana tak by każdy, nawet bez większej wiedzy technicznej, był w stanie ją obsłużyć i uzyskać interesujące go informacje.


Logowanie
Obliczanie temperatury punktu rosy


Temperatura punktu rosy, czyli wartość temperatury przy której para wodna zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać. W praktyce, jeśli jakiś fragment ściany (naroże, mostek termiczny, element okna itd) będzie miał temperaturę punktu rosy lub niższą wówczas na tej powierzchni zacznie się pojawiać woda.


Instrukcja obsługi

Zmierz temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Zmierzone wartości ustaw na żółtych skalach przemieszczając myszą zielony suwak lub klikając na strzałki. Na wskaźniku po lewej automatycznie zostanie wyliczona temperatura punktu rosy i niebieskim kolorem zaznaczony zakres temperatur (np. ściany) w którym istnieje ryzyko wykraplania się pary wodnej.Bezpośredni dostęp do aplikacji z telefonu komórkowego (pod warunkiem, że telefon potrafi otworzyć pliki Adobe Flash - Windows Phone nie potrafi)


tel. 664 477 233 (komórka)
Copyright © 2009-2021 by Delger Lab All Rights Reserved